Integritetspolicy

Vi på Svensk Hemslöjd tar din personliga integritet på största allvar och behandlar därför personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). I alla sammanhang där personuppgifter kan komma att behandlas av Svensk Hemslöjd eller av någon annan för Svensk Hemslöjds räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Vi på svensk Hemslöjd behandlar personuppgifter som namn, telefonnummer, e-post och adress. Det är uppgifter som du själv lämnat till oss i samband med köp eller anmälan till nyhetsbrev. Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka ut beställda varor och för att kunna kontakta dig via brev, e-post och telefon med information och inbjudningar. Vi lämnar inte ut uppgifter till något annat företag, organisation eller privatperson.

Hos Datainspektionen finns mer information om dina rättigheter till insyn och kontroll över hur dina personuppgifter behandlas. Här kan du även lämna klagomål om du tycker att dina uppgifter inte behandlas på rätt sätt.