Svensk Hemslöjd

Sybåge


SYBÅGAR I TRÄ, NÄSTAN ETT MÅSTE FÖR DEN SOM BRODERAR PÅ FRI HAND. TVÅ OLIKA STORLEKAR.