Svensk Hemslöjd
Broderibåge

Broderibåge


SYBÅGAR I TRÄ, NÄSTAN ETT MÅSTE FÖR DEN SOM BRODERAR PÅ FRI HAND. TRE OLIKA STORLEKAR.
100 SEK