Svensk Hemslöjd

Servettställ dalahäst


SERVETTSTÄLL I MÅLAD PLÅT I FORM AV EN DALAHÄST, CA 12 CM HÖG.