Svensk Hemslöjd

Servetthållare Älg i skogen


FORMGIVARPARET BENGT OCH LOTTA GÖR ROLIGA, FINA OCH NAIVA PRODUKTER I SVART MÅLAD PLÅT. BLAND ANNAT SERVETTHÅLLARE.